P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.03.2018 - 00:39 CET Přihlášení uživatele

Základní škola > Zapojení do projektů

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Odplouváme dál

Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Projekt realizujeme ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů, výzkum profesního uplatnění, a to za využití výpočetní techniky a pracovní diagnostiky.

 

Pro tento účel je využíván poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.

 

Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Středočeského kraje a pracovníci škol zaměření na kariérové poradenství (výchovní poradci).

 

Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání, osvětová a informační činnost směřující k žákům a zákonným zástupcům při řešení budoucí profesní dráhy.

 

Hlavní cíle projektu:

·         kariérové poradenství pro žáky ZŠ a zpětnovazebné šetření

·         informační a poradenská činnost pro žáky a výchovné poradce škol

·         profesní diagnostika a poradenství při volbě budoucího povolání žáků

 

Více informací o projektu naleznete na http://odplouvamedal.rcv.cz/.

RCV - Republikové centrum vzdělávání

 

 


 

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)