P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
26.05.2018 - 21:47 CET Přihlášení uživatele

Základní škola > Školní poradenské pracoviště > Výchovné poradenství

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Informace pro vycházející žáky

Vážení rodiče vycházejících žáků,

​ráda bych vám předala pár informací ohledně přijímacích zkoušek:

1.      Uchazeč má možnost podat přihlášku na 2 školy nebo na 2 obory v rámci jedné školy.

2.      Na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů.

3.      Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka.

 

4.      Dříve než odešlete přihlášku:

·         zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře

·         seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)

·         pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

 

5.      Správně vyplněnou přihlášku doručte na adresu školy do 1.3.2018

6.      Jednotná zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.

7.      Jednotná přijímací zkouška se koná ve 2 termínech, tak aby  žák mohl testy konat na každé škole.

Termíny přijímacích zkoušek, vyhlášené MŠMT

·         1.termín  je:         12.dubna  2018 pro čtyřleté obory vzdělávání

13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

náhradní termín 10. května 2018

·         2. termín je:         16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělávání

17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

náhradní termín 11. května 2018

 

8.      Pokud se žák nemůže dostavit k přijímací zkoušce, je nutné aby se řádně omluvil a bude mu vypsán náhradní termín.

9.       Zkouška se netýká oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou a oborů vzdělávání s výučním listem.

 

10.  Seznam přijatých uchazečů ke studiu by měl být zveřejněn do 3 pracovních dnů od konání zkoušky na příslušné škole nebo na stránkách školy.

11.  Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

12.  Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem. Zápisový lístek si vyzvednete na  ZŠ a  do 10 pracovních dnů sami odevzdáte na příslušnou střední školu nebo učiliště, kam  uchazeč nastoupí.

 

13.  Testy k procvičení z roku 2017 najdete na stránkách www. cermat.cz, záložka Jednotné testy 2017 nebo Testová zadání k procvičení. (Přímý odkaz: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html)

14.  Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

www.scio.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.msmt.cz

www.kr-stredocesky.cz

www.cermat.cz

 


 

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)