P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.02.2018 - 07:14 CET Přihlášení uživatele

Základní škola > Školní poradenské pracoviště > Výchovné poradenství

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Plán výchovného poradce

Výchovný poradce pracuje v několika oblastech:
 
1. Sebevzdělávání
 • účast na školeních PPP, ÚP, jiných vzdělávacích akcích    
 
2. V oblasti práce s žáky a jejich rodiči    
 • řešení studijních a výchovných problémů
 • zajištění informací v oblasti profesní orientace
 • depistáž žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje podpůrná opatření
 • vypracovávání plánů pedagogické podpory ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů
 • konzultace plánů se zákonnými zástupci dítěte
 • vyhodnocování efektivnosti podpůrných opatření    
 
3. Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje
 • zpracování přihlášek ke studiu
 • péči o problémové žáky
 
4. Ve spolupráci s PPP a SPC
 • posuzuje potřebu odborného vyšetření
 • zajišťuje realizaci podpůrných opatření vycházejících z vyšetření
 
5. Ve spolupráci s úřadem práce zajišťuje 
 • profesní orientaci vycházejících žáků
 
6. Další spolupráce
 • s učitelkami MŠ, dětskými lékaři, zástupci středních škol a učilišť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)