P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.03.2018 - 00:38 CET Přihlášení uživatele
Tisk Pošli upozornění na záznam Zpět

Pravidla ŽP
1)      ŽP je volen jednou ročně.
2)      Každá třída od 3. – 9. ročníku má v ŽP 2 zástupce. (Je možnost změnit zástupce během roku)
3)      ŽP se schází min. 1x za měsíc.
4)      Pořízený zápis ze schůze bude vyvěšen na web. stránky školy.
5)      ŽP se může vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky k chodu a organizaci školy.
6)      Jednání ŽP se mohou zúčastnit jako hosté zaměstnanci školy, žáci, učitelé i paní ředitelka.
 
Cíle
 
1)      Vytvořit kvalitní komunikační kanál mezi žáky, učiteli a vedením školy.
2)      Poskytovat zpětnou vazbu žákům, učitelům i vedení školy.
3)      Předcházet negativním jevům mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu.
4)      Zlepšit postoj žáků ke své práci ve škole.
5)      Zvýšit zájem žáků o své okolí a vzájemnou spolupráci a školní problematiku.
6)      Vnímat, upozorňovat a řešit nedostatky při dodržování bezpečnosti, slušného chování a čistoty školního prostředí.
7)      Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy a vážit si pěkného prostředí ve škole i mimo ni.
8)      Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti a respektu k jiným lidem.
9)      Podporovat zdravý způsob života.
10)  Pomáhat třídním učitelům při práci se svou třídou.

 

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)