Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Adaptační dny 6.B

  • Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 10. září v 15:18

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

          Během adaptačních dní šesťáků na začátku školního roku se žáci seznamovali především s novým prostředím a novou třídní učitelkou. Společně jsme dozdobili třídu, domluvili pravidla a užívali si u různých her. Žáci ocenili například stonožku, chození poslepu či sportovní aktivity. Určitě nezapomenou na společné malování obrazu u rybníka.

          Zbývá jenom popřát zdar v prvním školním roce na druhém stupni.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)