Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Adventní obchůzky

  • Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 14. prosince 2022 v 17:43

Platnost do: 30. června v 23:59

,,My BARBORKY jsme ...., " ozývalo se v pátek 2. 12. naší školou.

Amálka, Aneta a Terezka z 9. třídy se převlékly do bílého, upravily si závoje a vydaly se na obchůzku. Roznesly větvičky, popřály štěstí a menším dětem rozdaly bonbonky. Vypravěč Michal si připravil povídání o svaté Barboře a o zvycích, které s jejím svátkem souvisí. Matěj obchůzku zdokumentoval.

,,Jdu, jdu, jdu, noci upiju ..."

Aneta, Nikola a Tereza vypadaly v kostýmech trochu strašidelně. Lucky tak ale mají působit. Zkontrolovaly úklid jednotlivých tříd v úterý 13. 12. Slovem je provázel Sebastian.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)