Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Česko-slovenský projekt "Záložka do knihy"

  • Mgr. Petra Pekárková

Vloženo: 7. listopadu 2019 v 18:58

Letos jsme se po několika letech přihlásili do česko - slovenského projektu "Záložka do knihy", který děti nadchl. Jde o vytvoření záložek do knih a to libovolnou výtvarnou technikou, které se zaslali do naší partnerské školy v obci Udavské na Slovensko Na 1.stupni se zapojily děti ze 3.tříd, 4. a 5.třídy a na 2.stupni 7.třídy. Díky "Záložkám" jsme se dozvěděli, že spousta dětí opravdu ráda čte a ukázalo se, že přečtené příběhy i ráda namaluje. Doufáme, že se naše záložky budou našim slovenským kamarádům líbit a že je budou provázet při čtení jejich příběhů.   

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)