Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Den Země, týden Země

  • Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 26. dubna v 12:09

Platnost do: 30. června v 23:59

Den Země online? Pro naše žáky a učitele žádný problém…

 

Od 19. 4. do 25. 4. byl na naší škole vyhlášen týden Země. Učitelé připravili do svých hodin aktivity, které souvisejí právě se Dnem Země.

O matematice žáci počítali spotřebu vody, vyráběli srážkoměr, počítali množství zachycených srážek a porovnávali objemy nádob, počítali výšku hladiny. V českém jazyce se proměnili v kapku vody a putovali po naší planetě Zemi ve formě srážek a dostali se až do podzemí či do oceánů. V přírodopise se z nich stali ekologové, řešící aktuální problémy ČR. Na prvním stupni žáci hovořili o Dnu Země v rámci prvouky a přírodovědy.  S tématem Voda si poradili i ve výtvarné výchově. V anglickém jazyce se zaměřili na slovíčka spojená s vodou a překlady textů.

Žáci i učitelé během týdne Země vyčistili okolí svého domu, sesbírali odpad ve vesnicích, ve škarpách, vyčistili studánky a zanesené potoky, oplotili část nového lesa.

Všem zapojeným žákům a kolegům moc děkuji za aktivitu a uklizení odpadů z přírody.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)