Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

English challenge

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 24. června v 22:19

English challenge

Dokážeme to?

Tuto otázku jsme si kladli všichni – učitelé, žáci i rodiče. Obzvlášť výuka anglického jazyka je výzvou pro všechny.

Pomocí technologie lze plnit různorodé úkoly, a přitom si zopakovat slovní zásobu, poslechnout si příběh nebo si vytvořit zábavnou hru. Pár úkolů bych Vám ráda představila.

Žákyně 8. třídy nahrála audio příběh o Tracy pro žáky 3. třídy, kteří poté odpovídali na otázky.

Žáci 7. třídy přijali výzvu a dva z nich natočili video rozhovor, jeden vytvořil trixeso na stupňování přídavných jmen, dvě žákyně vytvořily myšlenkové mapy, jeden žák se popral s malovaným čtením a další vytvořil křížovku pro ostatní spolužáky. Jedna velká pochvala míří k žákyni, která si zkusila roli učitele a natočila výukové video pro 3. třídu, ve kterém je naučila slovní zásobu. A pokud si potřebujete zopakovat gramatiku There is/ There are, je právě toto video pro Vás.

Ostatní spolužáci vypracovali pěkné projekty o České republice v PowerPointové aplikaci.

Myslím, že žáci dokázali využít technologii ve svůj prospěch. Zhodnoťte sami.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)