Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Exkurze do Planetária Praha a Mořského světa

  • Ing. Kristýna Kunstová

Vloženo: 15. dubna v 16:49

Žáci šestých tříd a páté třídy se v pondělí 3. dubna účastnili exkurze do Prahy. První na programu bylo Planetárium v Královské oboře. Nejprve jsme se seznámili s úkazy, které můžeme pozorovat na jarní a letní obloze. Potom jsme shlédli program Voyager, který vypraví o dvou kosmických sondách, které prozkoumali nejvzdálenější místa Sluneční soustavy. Po projekci jsme si prohledlí samotné planetárium s interaktivní výstavou.

V Mořském světě je stálá expozice mořských, ale i sladkovodních ryb a jiných živočichů o celkovém počtu 360 druhů, o kterých jsme se dozvěděli plno zajímavostí.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)