Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

 • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 5. května v 11:57

Závěrečné hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

 

 1. Vysvědčení za 2. pololetí budou mít standardní podobu a budou obsahovat známky ze všech předmětů.
 2. Přijatá vyhláška se použije přednostně, tzn.  pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle vyhlášky, se nepoužijí.
 3. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v prvním pololetí
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

 U vzdělávání na dálku se zohlední:

   • Snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
   • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.
   • Aktivita v on-line hodinách.
   • Četbu související se zadanými úkoly.
   • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.
 1. Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.
 2. Do zameškaných hodin se počítají hodiny pouze do platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.
 3. Termín a forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.

 

Mgr. Milena Kyzourová, ředitelka ZŠ

Zbraslavice 5. 5. 2020

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)