Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Informace k provozu školy od 12.4.2021

  • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 8. dubna v 14:28

Zobrazeno: 1008×

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pondělí 12. 4. 2021 obnovena prezenční výuka žáků I. stupně základní školy tzv. rotačním způsobem. 

V týdnu od pondělí 12. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy: 1., 2, 4.B.

V týdnu od pondělí 19. 4. 2021 třídy: 3, 4.A, 5.

https://www.rekreacnigenetika.cz/video-odbery-covid>K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem. Rodič neposílá do školy žáka, který vykazuje následující příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a ucpaný nos, bolest hlavy. Při zjištění těchto příznaků nebude žákovi povolen vstup do školy.

Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, látkové roušky nejsou přípustné. Respirátory nejsou povinné. Žák bude mít i náhradní roušku v sáčku v aktovce.

Školní družina bude fungovat na základě zachování pravidel homogenity skupin každý den od 6.00 do 7.30, odpolední do 16.00 hod. Žák bude otestován již při příchodu do ranní družiny na chodbě před družinou. Z provozních důvodů nemůžeme ranní družinu zabezpečit žákům, kteří přijdou po 7 hod, žákům bude umožněn vstup do školy až v 7.30 hod.

 

Obědy

Školní jídelna bude v provozu pro všechny žáky v prezenční výuce.

 Pro žáky na distanční výuce platí pravidlo, že si musí obědy do jídlonosičů opět přihlásit, organizace bude probíhat podobně jako dosud.

K odběru obědů od pondělí 12. 4. 2021 se přihlaste nejpozději do pátku do 13 hodin.

Telefonní číslo - 725 506 481

 

Průběh testování:

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek v přízemí budovy a žáci budou rozřazeni podle tříd. Do patra budou vstupovat pouze žáci s negativním testem. V tyto dny žádáme rodiče o příchod do školy v 7.30hod, abychom nenarušili průběh výuky.

Testovací místnosti:

Malá tělocvična – 2 třída, 3. třída

Třída výtvarné výchovy – 1. třída, 5. třída

Dílny – 4B, 4A

  • Po příchodu do testovací místnosti si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test
  • Podle návodu provede testování
  • Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu
  • Pokud bude pozitivní žák v pondělí, odchází do karantény sám. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, musí odejít do karantény celá třída
  • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy
  • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu. Vyhodnocení testu trvá 20 min.
  • Pokud rodič trvá na vstupu do školy za účelem asistence při testování dítěte, prokáže se potvrzením o provedeném očkování, nebo negativním testem, případně potvrzením od lékaře, KHS, nebo laboratoře v elektronické či listinné podobě, že absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
  • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, KHS, nebo laboratoře v elektronické či listinné podobě.
  • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Tuto skutečnost oznamte třídnímu učiteli. Žák bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)