Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

Vloženo: 9. října 2015

     Ve středu 23. 9. nám herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové předvedli představení o životě a díle největšího dramatika.
     Žáci 2.stupně se sešli v malé tělocvičně. Po chvíli se ozvala strašná rána. Gong nám oznámil začátek představení. Herci nám nejdříve krátce vyprávěli o Shakespearovi a jeho díle. Poté zahráli několik ukázek. Nejvíce nás zaujala scénka z Romea a Julie. Vousatou Julii, která se probodla berlí naší spolužačky, už asi nikdy neuvidím.
     Celé představení bylo velmi živé. Herci uměli skvěle improvizovat a reagovat na nás - publikum. Některé z nás dokonce zapojili do scének. Míra Kop obsadil důležitou roli stromu, Pepa Kunášek si zahrál kněze,...I když prostředí, ve kterém se hrálo, není moc příjemné, dojem to nezkazilo. Divadélko bylo nejen vtipné a zábavné, ale i poučné. Co jsme si zapamatovali, využijeme v hodinách literatury. Těšíme se na další  představení.
                                                                                                                                                                          (Vybráno a sestaveno z prací žáků)
    

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)