Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Kapesné

Vloženo: 5. listopadu 2014

Je prokázáno, že kapesné v dětství ovlivňuje finanční chování dospělých. Pokud se děti učí od dětství s penězi nakládat, mají v budoucnosti méně finančních problémů. Žáci 8. třídy sestavili dotazník, ze kterého vyhodnotili, jak jsou na tom s kapesným žáci naší školy.
Děkujeme všem, kteří vyplnili náš dotazník. Věříme, že jste si nad dotazníkem s rodiči o svém kapesném promluvili.
Dotazník nám odevzdalo 77% žáků.
 
Pravidelně kapesné dostává 67% našich žáků. Z těchto žáků 84% dostává kapesné od rodičů a zbytek od prarodičů.
 
Nejvíce utrácíme své kapesné za svačinu (23%), sladkosti (20%), hračky (9%), pití (7%), časopisy, knihy (6%), oblečení (5%), žvýkačky (3%), dárky (3%).
 
Z kapesného nejvíce šetříme na hračky (28%), mobil - tablet ( 14%), dárky (13%), PC - notebook (7%), zvířata (3%).
 
Z žáků, kteří dostávají kapesné, 21% žáků dostává denně průměrnou částku 19,-Kč denně, což je 380,-Kč měsíčně.
Z těchto žáků 54% dostává své kapesné týdně, průměrně 53,-Kč, což je 212,-Kč měsíčně.
Zbývající žáci dostávají kapesné měsíčně. Průměrně jejich kapesné činí 210,-Kč.
Nejvyšší kapesné na naší škole bylo uvedeno 1.000,-Kč měsíčně.
 
Doporučujeme přečíst si článek na téma kapesné, například http://finexpert.e15.cz/davat-ci-nedavat-detem-kapesne

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)