Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Kde mohou žáci trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním?

  • Linda Homolková

Vloženo: 20. září 2018 v 0:23

Kde mohou žáci trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním?

Žáci II.stupně mohou pravidelně v době přestávek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trávit čas ve škole ve vyhrazených prostorách - učebna počítačové techniky a ve společenské místnosti vedle kuchyňky, kdy je po celou dobu pauzy zajištěn nad žáky dohled. 

V učebně PC mohou žáci využít možného přístupu k počítačům a internetu, ve společenské místnosti mají žáci mimo jiné dostatek prostoru a času na přípravu na další výuku či zpracování domácích úkolů. 

 

ČASY A MÍSTNOSTI DOZOROVANÝCH ODPOLEDNÍCH PŘESTÁVEK
 

DEN

ČAS

MÍSTNOST

 

Pondělí

 

11.40 – 12.25

společenská místnost (kuchyňka)

Pondělí

 

12.30 – 13.05

učebna PC

Úterý

 

12.30 – 13.05

učebna PC

Čtvrtek

 

11.40 – 12.25

společenská místnost (kuchyňka)

Čtvrtek

 

12.30 – 13.05

učebna PC

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)