Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Když zapojíme více smyslů

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 17. prosince 2019 v 21:42

Když zapojíme více smyslů

Zapojit více smyslů než jen zrak a sluch ve výuce anglického jazyka se pokusili žáci 3. a 5. tříd. Ve třetí třídě jsme opakovali slovíčka hmatem a v páté třídě jsme vyzkoušeli naše chuťové pohárky a poznávali různé druhy čajů.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)