Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

"Krabice od bot"

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 20. listopadu 2018 v 8:05

Zástupci žákovského parlamentu se letos rozhodli udělat radost dětem z chudobných rodin Vánočním dárkem. Této akce „ Krabice od bot“ se mohou zúčastnit všichni žáci naší školy tím, že mohou přinést dárky pro děti ve věku od 0-17 let. Dárky se budou shromažďovat u třídních učitelů, kde si je naši „parlamenťáci“ vyzvednou a roztřídí dle věkové kategorie.

Jaké dárky? Prosím, přineste pouze dárky hezké a nezničené. Mohou to být sešity, pastelky, hry, hračky, pěkné tričko nebo i sladkosti (ne čokoládové).

Kdy? Vybíráme dárky během tohoto týdne a končíme 27.11.2018.

Akce probíhá pod záštitou Diakonie - Českobratrské církve evangelické. Pro bližší informace https://www.krabiceodbot.cz/.

 

Děkujeme za dárky.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)