Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Kroužky ve 2. pololetí školního roku

  • Linda Homolková

Vloženo: 28. ledna 2019 v 15:27

 

Druhé pololetí školního roku 2018/2019 plynule naváže na to první a to v pondělí 4. 2. 2019. 
Pokud Váš syn či Vaše dcera navštěvuje školní kroužky a chce pokračovat i v druhém pololetí, přihlášku vyplňovat nemusíte, s Vaším dítětem se automaticky počítá, pokud se výslovně neodhlásí. 

Pokud však Vaše dítě do vybraného kroužku v 1. pololetí nedocházelo, ale od druhého by chtělo kroužek navštěvovat, je nutné, abyste vyplnili přihlášku, kterou naleznete níže v příloze.
 

Výše kroužkovného se nemění (500,- Kč/ pololetí / dítě). 
Kroužkovné platí všechny děti, jak stávající tak i ty nově příchozí. Peníze a přihlášky odevzdávejte vyučujícím daného kroužku a to nejpozději do 15. 2. 2019! 
 

Seznam kroužků naleznete zde: 
KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)