Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

KYTIČKY PRO MAMINKY

  • Miluše Škrabková

Vloženo: 8. května v 21:13

Přejeme našim maminkám vše nej…
Všechny naše maminky mají 10.5.svátek a my jim přejeme všechno nejlepší. Děkujeme za jejich lásku,
oporu, každodenní starost o nás a pomoc. Posíláme jim puget kytiček, který jsme pro ně namalovaly a
do každé kytičky přitom vložily naše poděkování.
/malovaly jsme jednu po druhé a přeposílaly si je navzájem přes mobil, každý se na kytici podílel sám/
Děti ze třídy 7.B

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)