Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Lednová výzva ve střelbě na koš

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 31. ledna v 12:27

Platnost do: 31. března v 23:59

Lednová výzva ve střelbě na koš

V lednu před vyučováním probíhala další výzva tělocvikářů - střelba na koš.

Gratulujeme všem, kteří se do výzvy zapojili a hlavně těm, kteří vytrvali po celý leden.

Zlepšili jste svou techniku, den ode dne přibývala četnost vstřelených košů. Pouze trénink dělá mistra.

Již zítra nás čeká únorová výzva ve skocích přes švihadlo!

 

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)