Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 17. prosince 2015

 
,,Jdu, jdu, jdu, noci upiju!“
       Lucky jsou tradiční adventní obchůzkou. Ušmudlané postavy v bílém a s rouškou měly kontrolovat, jak hospodyně zvládly předvánoční úklid. Podle dřívějšího kalendáře byly spojeny i se svátkem zimního slunovratu. Odtud pochází říkadlo, kterým se ohlašují.
       Lucie pocházela z bohaté rodiny. Narodila se roku 286 v Syrakusách, kde prožila celý svůj život. Od dětství byla tajnou křesťankou a tajně se zaslíbila Bohu – složila slib věčné čistoty. Když ji matka chtěla vdát za pohana, uprosila ji, aby svatbu odložila. Matka se v této době roznemohla a Lucie ji přesvědčila, aby se vydala do Catanie ke hrobu svaté Agáty. Matka se zde zázrakem uzdravila a za to, že jí dívka dobře poradila, slíbila jí splnit jakékoli přání. Lucie si vyprosila zrušení svatby. Matka svolila, avšak uražený mladík udal dívku místodržícímu císaře Diokleciána, který nechal Lucii velmi krutě mučit a nakonec usmrtit.
       Sv. Lucie je patronkou velkého množství profesí a řemesel - např.: sedláků, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, písařů, notářů, vrátných. Lidé se k ní modlili při očních nemocích, bolestech v krku, infekcích,…Je ochránkyní dětí a slepců.
  

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)