Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Lyžařský kurz 7A. a 7B. třídy- Hrabětice 2024

  • Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 5. února v 0:00

Platnost do: 30. června v 23:59

V neděli 28. ledna 2024 vyrazili žáci ze sedmé třídy na každoroční Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd (LVVZ) do Hrabětic u Janova nad Nisou. Chata Hraběnka se jim stala přechodným domovem a všichni se těšili na ježdění na Severáku.

 Cesta od školy proběhla hladce, následovalo ubytování a odpolední procházka k přehradě Josefův důl. Po večeři následoval společenský večer plný her a seznámení s plánem na celý týden.

V pondělí byli žáci rozděleni do družstev a zábava mohla začít. Zdatnější lyžaři vyrazili rovnou na Severák a začátečníci se seznámili s technikou a prvními pády na Kampě – menší sjezdovce. Odpoledne už všichni jezdili na vleku, radost byla veliká. Po lyžování se odpočívalo a večer se hrály hry a proběhla přednáška o skialpinismu.

 V úterý jsme opět všichni strávili na Severáku, zdatní lyžaři zdokonalovali techniku na svahu s názvem Jih, kde už to pěkně svištělo. Začátečníci pilovali techniku na Kampě a během dne se přesunuli na velký Severák. Všichni už jsme lyžaři, paráda!

Ve středu ráno si první a druhé družstvo přivstalo a vyrazilo skibusem na Špičák, nadšení bylo obrovské a zážitků plno. Třetí družstvo ladilo techniku na Severáku, někteří překonali obavy a vyrazili na strmější sjezdovku Jih. Nadšení po sjezdu bez pádů bylo také obrovské.

Ve čtvrtek nám nepřálo počasí, a tak jsem se věnovali společenským hrám, zhlédli jsme film a užili si olympiádu družstev. Počasí se umoudřilo, a tak jsme mohli vyrazit alespoň na procházku a užili si koulovačku na loukách v Hraběticích. Večer se hodnotilo, děkovalo a tančilo.

No a v pátek proběhlo velké balení a plní zážitků  jsme se vrátili zpět do Zbraslavic. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)