Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Mikulášská obchůzka

  • Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 22. prosince 2022 v 13:43

Platnost do: 30. června v 23:59

Už jste letos viděli Mikuláše, anděla a čerta? 

Naši školu navštívili v pondělí 5. 12. Žáci 9. třídy si přinesli úžasné, ale také strašidelné kostýmy. U menších dětí se čerti krotili, aby se jich děti nebály. Když byl někdo na čertovské listině, vykoupil své hříchy básničkou a slíbil, že bude hodný. Některým to ale moc dlouho nevydrželo. Nakonec Mikuláš s pomocí andělů rozdal dětem nadílku. Mikuláš zavítal i do místní školky, ale Lucifer tam nesměl.

 

 

Postřehy od čertů:

Čerti byli na děti moc hodní a děti naopak hodné nebyly.

Většinou se bály hodné děti a ty, co zlobily, se smály.

Pár dětí nechtělo přiznat, že zlobily, ale některé byly statečné.

Na 2. stupni zlobivců přibývalo a 8. třída, ta je plná ďáblů.

Starší děti nechtěly spolupracovat. Neměly k čertům respekt.

 

Vzkaz od Mikuláše:

Malé děti kromě strachu projevovaly i lítost, což je velice úctyhodné.

Tak zase za rok, ovšem s jinými čerty, anděly i Mikulášem.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)