Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Mobilní planetárium

  • Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 28. května v 18:09

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V úterý 18.5. měli žáci 9. třídy možnost účastnit se programu v mobilním planetáriu.

,,...Nejprve jsme pomáhali se stavbou planetária. V první části programu jsme sledovali průběh denní a noční oblohy a dozvěděli jsme se nové informace o hvězdách a planetách. Poté jsme se zaměřili na klimatické změny a globální oteplování, dále na vznik života na Zemi. Promítání obsahovalo i informace o skleníkovém efektu nebo světelném znečištění. Bylo to příjemné zpestření klasické výuky."

Závěrem žáci diskutovali ve skupinkách a shrnuli své poznatky do pracovních listů.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)