Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Nouzový stav

  • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 1. listopadu v 18:11

Zobrazeno: 106×

Vážení rodiče, 

jak jste se jistě dozvěděli z medií, víte, že pokračujeme v distanční výuce tak, jak jsme se zařídili od uzavření škol nejméně do 20. 11. 2020. Výuka pokračuje podle dohodnutých rozvrhů. Věřím, že jsme se již všichni naučili spolupracovat touto cestou a spolupráce je ve všech třídách velmi dobrá. Přeji všem rodičům, žákům a učitelům pohodu a radost z dobře vykonané práce, pevné zdraví a prosím o dodržování všech pravidel, abychom se mohli vrátit do školy.

S pozdravem Milena Kyzourová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)