Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

  • Linda Homolková

Vloženo: 22. října 2018 v 15:50

Naše škola se za podpory starosty obce Zbraslavice zapojila do kampaně Stromy svobody  a tím se připojila k hromadné výsadbě Stromů svobody, která se koná  po celé republice u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
 

Náš strom bude zasazen v areálu zbraslavického zámku tuto sobotu 27. 10. 2018 za účasti vedení obce, občanů, vedení školy a v neposlední řadě i za účasti našich žáků.  V rámci bohatého programu, jenž obec pro občany připravila,  žáci vystoupí s básní přímo při výsadbě lípy a dále s písněmi, které si připravil školní pěvecký sbor. Nebudou chybět ani tance folklorního souboru Vrchlice.

Oslavy budou zahájeny ve 13.00 hod mší v kostele sv. Vavřince, následovat bude výsadba lípy a další program.

 

Plakat_100let_republiky2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní harmonogram oslav naleznete níže v příloze. 

 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)