Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Poděkování sponzorům

Vloženo: 21. října 2014

Hry bez hranic - 1. stupeň
Tímto velmi děkujeme za sponzorské dary panu starostovi O. Havlovicovi, paní E. Tvrdíkové
 
/Pekárna na náměstí/ a zástupcům SRPDŠ. 
 
Každý člen vítězného družstva obdržel  mj. i symbol Konta Bariéry - červený nos. Díky štědrosti
 
sponzorů jsme tak mohli přispět na dobrou věc.

Mgr. A. Křenovská, Mgr. J. Kadlecová

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)