Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Poděkování za sběr víček

  • Mgr. Kadlecová Jana

Vloženo: 26. června 2018 v 7:10

Milí kamarádi,

ráda bych vám všem poděkovala za vaši aktivitu ve sběru plastových víček.

Během 2. pololetí jsme dokázali nasbírat osm velkých pytlů. Dnes jsme je

předali mamince Žanetky. Paní Šípková všem malým i velkým sběračům

moc děkuje a přeje krásné prázdniny.

I v novém školním roce budeme ve sběru víček pro Žanetku pokračovat.

Těším se s vámi na další spolupráci.

J. Kadlecová

 

                        

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)