Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předčasný nástup

Vloženo: 7. únor 2017

Vážení rodiče,
 
pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku,
 
kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, Vaše dítě bude přijato
 
po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon.
 
 

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)