Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

Vloženo: 23. leden 2016

Informace k přijímacímu řízení
 
 
 Vážení rodiče,
                
  • na jednotlivé přihlášky doplníte osobní údaje dítěte, název vybrané školy s adresou, obor vzdělání (kód a název), termín přijímací zkoušky, podpisy žáka a zákonného zástupce, místo a datum.
 
  • Vyplněnou přihlášku mi vrátíte do 15. února  k doplnění klasifikace na druhé straně tiskopisu. Obratem vrátíme přihlášky orazítkované a podepsané paní ředitelkou, dětem bude vydán také zápisový lístek.
 
  • Ještě jednou zkontrolujte osobní údaje i klasifikaci na druhé straně přihlášky.
 
  • Doplníte si případné lékařské potvrzení na přihlášku (sami musíte zjistit, zda je škola vyžaduje). MUDr. J. Kuntová žádá rodiče o řádně vyplněný tiskopis  přihlášky s vypsaným názvem studijního oboru včetně  kódu.
 
  • Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy – nejpozději do 15. 3. 2016.
 
  • Platná je pouze přihláška a zápisový lístek s razítkem zš a podpisem ředitele školy.
 
  • Přijímací zkoušky se budou konat v rozmezí od 22. do 30. dubna 2016. U oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 2016 a u konzervatoří od 15. do 31. ledna 2016.
 
  • Zápisový lístek   odevzdáte  pouze jedné zvolené střední škole, na kterou byl žák  přijat,  a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 
 
Budete-li v průběhu podávání přihlášek potřebovat jakoukoliv informaci, je možno přijít na konzultaci každý čtvrtek do 14 hodin, nebo napsat na e-mail kadlecova@zszbraslavice.cz.
 
 
S pozdravem
                                                                                                             Mgr. Jana Kadlecová
 
 
 
Ve Zbraslavicích 23. ledna 2016
 
 
 

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)