Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Provoz školy od 18.11.2020

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 12. listopadu v 0:00

Platnost do: 30. listopadu v 23:59

Žáci první a druhé třídy se od středy 18.11.2020 vrací k prezenční výuce ve škole.

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci i učitelé nasazenou roušku. Zajistěte proto žákům dostatečný počet roušek. Výuka tělesné a hudební výchovy nebude probíhat, bude nahrazena jinými aktivitami.

Provoz družiny a školní jídelny bude pro žáky prvních a druhých tříd neomezen. 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)