Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Recitační soutěž 2. stupně

  • Vladimír Radil

Vloženo: 13. února v 18:31

Ve středu 12. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Přehlídka úspěšných  recitárů jednotlivých tříd  se odehrávala ve školním čtenářském klubu. Roli publika přijali naši deváťáci.Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Recitátoři byli výborně připraveni. Do okresního kolavšak  mohou postoupit jen ti nejlepší. Rozhodla o nich porota ve složení paní Marcela Přenosilová - vedoucí knihovny, Jiřina Kurešová - asitentka pedagoga 1. stupeň a pan Ondřej Havlovic - starosta obce. V kategorii první  zvítězila Nela Radoměřská - 7. A, druhá byla Amalie Kordiaková - 6. třída, třetí místo obsadil Václav Větrovský - 7. B. Mezi těmi staršími vybojoval první příčku Mikuláš Ečer - 9. třída. Na stupně vítězů vystoupali ještě Lucie Zichová - 8. třída (2. místo) a  Aneta Langmajerová - 9. třída (3. místo). Děkuji všem soutěžícím za vzornou přípravu a porotě za drahocenný čas, který věnovala našim dětem.

 

Vladimí Radil

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)