Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Šesťáci v Praze

  • Vladimír Radil

Vloženo: 9. června 2019 v 23:33

V úterý 4. června se vydali žáci šestých tříd na školní výlet. Cílem bylo hlavní město Praha. Meteorologové slibili hezký den. Od rána svítilo slunce a stupnice teploměru brzy vystoupala nad třetí desítku. Autobus nás odvezl do Prahy  - Braníka. Program v Laser - Game aréně se všem líbil. Stejně hezká byla i projížďka motorovou lodí společnosti Pražské Benátky mezi pilíři Karlova mostu.  Děti ze 6. B navštívili Národní muzeum . Svatostánek české vědy se od loňska naparuje v novém kabátě. Naši spolužáci si zde prohlédli expozici Keltové v našich dějinách. Chtěl bych poděkovat Petře Pekárkové, Milušce Škrabkové, Evě Kordiakové, Šárce Sedláčkové, panu řidiči Antonínu Vaněčkovi a panu Ptáčkovi, starostovi Červených Janovic, za sponzorský dar.

 

Vladimír Radil

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)