Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školní kolo recitační soutěže 1. stupně

  • Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 17. února v 13:22

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pátek 17. 2. 2023 se konalo školní kolo recitační soutěže 1. stupně. Poprvé se soutěž nekonala ve škole a byla otevřena veřejnosti. Kromě rodičů, prarodičů a dalších diváků, přišly naše soutěžící podpořit i děti a paní učitelky z MŠ.  Soutěžilo se ve třech kategoriích a představilo se celkem 21 recitátorů. Dopoledne s poezií se vydařilo. 

Kategorie 2. a 3. tříd:

1. místo: Elena Konvalinková

2. místo: Andrea Duspivová

3. místo: Emília Hrabčáková

 

Kategorie 4. a 5. tříd:

1. místo: Marie Mičánková

2. místo: Laura Vavřinová

3. místo: Adam Jan Mičánek

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)