Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školní soutěž v malé násobilce

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 3. března v 10:47

Do konce roku Vás čeká 8 pětiminutových testíků, které Vaši znalost násobilky prověří. V červnu vyhlásíme nejlepšího z Vás!

Týká se našich žáků od páté do deváté třídy.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)