Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Soutěž - Kdo vyhraje?

  • Mgr. Čežíková Blanka

Vloženo: 21. října 2022 v 21:00

Dnes se všechny děti 1.stupně sešly v tělocvičně,

kde se zúčastnily sportovní soutěže Kdo vyhraje.

Snažili se všichni z plných sil, aby podali co nejlepší výkony.

Chválím jak naše nejmenší-prvňáčky, tak i děti z vyšších ročníků.

Ráda bych poděkovala učitelkám 1.stupně, paní Suché, paní Flekalové

a žákům z 9.třídy za odvedenou práci u jednotlivých stanovišť.

Dále chci poděkovat panu starostovi za jeho finanční dar.

Už se těšíme na další setkání!

Blanka Čežíková

 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)