Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Úspěch v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

  • Hana Votavová

Vloženo: 20. února 2019 v 15:26

Úspěch v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

Žák 9. třídy Jan Blažek zaznamenal velký úspěch v okresním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii II.A (žáci osmých a devátých tříd základních škol). V konkurenci  žáků z ostatních základních škol okresu Kutná Hora  obsadil krásné 4. místo, přičemž medailové 3. místo mu uniklo o jediný bod. Gratulujeme!!!

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)