Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vracení přeplatků - platby nedoplatků ŠD

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 1. června v 14:14

 

 

Úhrada ŠD za 2. pololetí 2019/2020

Jestliže již platba proběhla, případně jste zaplatili  ŠD na celý školní rok vyberte jednu z možností:

1) Přeplatek chci vrátit

- zažádejte do 5.6.2020 o vrácení přeplatku na zszbraslavice@sendme.cz

do žádosti uveďte č. účtu, kód banky  a jméno účastníka ŠD

2) Přeplatek chci ponechat jako zálohu na další školní rok

Jestliže jste nezaplatili za ŠD do března 2020 – zaplaťte převodem na účet 0441335359/0800, do zprávy pro příjemce uveďte  ŠD a jméno účastníka ŠD

Děkujeme

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)