Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Výuka v následujících týdnech

  • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 9. října v 13:17

Zobrazeno: 231×

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 probíhá výuka takto:

1. stupeň - prezenční výuka bez jakýchkoli změn oproti současnému stavu( výuka podle rozvrhu, školní družina, obědy).

2. stupeň - v týdnu od 12. 10. - 16.10.2020 mají distanční výuku třídy  7. a 8. B. Žáci budou vzděláváni online. Výuka začíná v 7:55 hod. jako ve škole. Distanční výuka bude probíhat bez výchov - výtvarná, hudební, tělesná, pracovní činnosti, základy práce s počítačem. Neúčast na výuce je nutné omluvit, a to zákonným zástupcem přes Bakaláře. 

Třídy - 6., 8. A ,9. - mají v tomto týdnu prezenční výuku v plném rozsahu.

Další týden - od  19.10. - 23. 10. 2020 se třídy vymění. To znamená, že třídy 7. a 8. B nastoupí do školy na prezenční výuku v plném rozsahu a třídy  6., 8.A, 9.  mají distanční výuku.

Poslední týden v říjnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou prodloužené podzimní prázdniny.

Pokud nenastanou další komplikace,nastoupíme do školy v pondělí 2. 11. 2020.

Mgr. Milena Kyzourová

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)