Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Z pohledu mazlíčka

Vloženo: 23. února 2015

Studenti Střední podnikatelské školy v Kolíně si pro žáky II. stupně připravili besedu na téma "Domácí mazlíček". Vysvětlili dětem, co vše je třeba promyslet, než si pořídí do domácnosti nějaké zvíře. Že je důležité při takovém rozhodování zvážit všechna pro a proti, aby se díky jejich nezodpovědnosti neocitla zvířata na ulicích, u odpadkových košů, přivázaná u stromů, v lepším případě v útulcích.
 S dětmi přijela besedovat i majitelka psího útulku "Beruška" z Kutné Hory, která přivezla i dva psí kamarády. Beseda byla velmi zajímavá, proto všem patří naše poděkování. Za všechny zúčastněné Alena Flekalová

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)