Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zapojení do projektu Atletika pro děti do škol

  • Linda Homolková

Vloženo: 13. listopadu 2018 v 12:57

Zapojení do projektu Atletika pro děti do škol

Naše základní škola je teprve 2. školou v okrese Kutná Hora zapojenou do projektu Českého atletického svazu -  Atletika pro děti do škol.
Zapojením do projektu získává naše škola spousty výhod (atletické tréninkové pomůcky, tištěné materiály, školení a semináře, podpora ze strany Českého atletického svazu, atletické závody a soutěže pro základní školy). 

Naším cílem v rámci projektu je především rozšířit zájem o atletiku mezi našimi žáky - jednak na kroužku atletické přípravky pro 1.stupěn a v neposlední řadě i v rámci hodin povinné TV, a tak děti přimět k aktivnímu pohybu s úsměvem a chutí smiley 


Více informací o projektu se můžete dočíst na webových stránkách  ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)