Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zpravodaj Rodiče vítáni

Vloženo: 26. února 2015

Únor 2015
Značku Rodiče vítáni jsme otevřeli i pro mateřské školy
Od 8. 2. 2015 se do programu Rodiče vítáni mohou zapojit nově i mateřské školy. Upravili jsme pro ně kritéria a stejně jako pro základní školy i pro ně platí, že do procesu certifikace se musí zapojit i zástupce rodičů, kteří budou garanty toho, že škola naplňuje to, k čemu se zavázala. Základní školy, které certifikát Rodiče vítáni už mají a mají přidruženou mateřskou školu, získají druhý certifikát za zvýhodněných podmínek. Libor Kočí připravil shrnutí nejdůležitějších změn.
 
Jak běží letošní Extra třídy?
Projektové nástěnky letošních Extra tříd se pomalu začínají plnit reportážemi z průběhu činností. V ZŠ Sadská napekli psí suchary pro pejsky z útulku, ZŠ Březová z Uherského Hradiště nahrála na projektovou nástěnku video prezentaci o tom, jak postupují ve své práci, v ZŠ Josefův Důl proběhlo tvůrčí setkání nad keramickou hlínou, podívejte se na výsledky. Všechny letošní Extra třídy najdete v galerii projektů.
 
Týden otevřeného vzdělávání
Od 9. do 13. března proběhne celosvětově pořádaná akce Týden otevřeného vzdělávání. Během tohoto týdne proběhne řada otevřených, online akcí. Můžete se přihlásit k jejich pořádání. V rámci Týdne otevřeného vzdělávání probíhá až do 3. 3. soutěž na téma Hledáme on-line vzdělávací zdroje. Cílem soutěže je upozornit na to, že vzdělávání dostupné na internetu může pokrývat nejrůznější oblasti lidského poznání a může nabývat velmi rozmanitých forem.
 
Začala debata o předškolním vzdělávání
Proběhly dvě debaty o povinné předškolní docházce. Podle diskuse na Kulatém stole SKAV a EDUin tento krok přinese více rizik než benefitů. Podívejte se na záznam debaty. K tématu pořádal odborný seminář i ČOSIV s Člověkem v tísni, jehož se zúčastnil i zástupce MŠMT, Petr Bannert. Pochybnosti odborníků o smysluplnosti této plošné povinnosti ale rozptýlit nedokázal. Záznam z debaty bude brzy na stránkách EDUin.
 
Gratias Tibi a EDUpoint
Znáte nějaké šikovné žáky a mladé lidi, kteří se zajímají o své okolí, něco pro něj dělají nebo pořádají? Nominujte je v dalším ročníku ceny Gratias Tibi a dejte tak o jejich práci vědět. Od března bude otevřen EDUpoint ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. Můžete se těšit na pravidelné debaty a vzdělávací akce, do kterých se můžete také zapojit.
 
 
Více informací se dočtete na
EDUin, o.p.s. - Vzdělávání je i naše věc
web: 
www.eduin.cz
web: www.rodicevitani.cz
Facebook.com/RodiceVitani
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)