Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zpravodaj Rodiče vítáni

Vloženo: 31. března 2015

Březen 2015
 
Extra konference se povedla!
Konala se první konference programu Extra třída. Sešli se na ní účastníci loňské i letošní výzvy, aby společně sdíleli zkušenosti, postřehy a nápady, které jim účast v programu přinesla. Součástí konference byla prezentace minulých projektů a tematické workshopy zaměřené na práci s médii, fundraising a komunikaci s úřady. Z konference přinesla reportáž Česká televize a můžete si prohlédnout i fotogalerii. Záznam hlavní části najdete brzy na stránkách rodicevitani.cz.
 
Jak obstojí absolventi alternativních škol v životě?
Na toto téma proběhla debata v divadle Kampa, které se zúčastnili absolventi různých alternativních vzdělávacích proudů, aby sdíleli své zkušenosti. Tomáš Feřtek jejich příspěvky komentuje na stránkách Respektu. I nadále můžeme sledovat trend v zakládání rodičovských škol. v DVTV hovořila o svém přístupu Eva Dittrich Sanigová, která založila ZŠ Livingston, která chce stavět na svobodně pojatém vzdělávání.
 
Debata o digitálním vzdělávání
Březnový Kulatý stůl Skav a EDUin se věnoval tomu, co přináší Strategie digitálního vzdělávání učitelům. I přes nepříliš velkou účast v publiku proběhla zajímavá debata, ukazující pravděpodobný směr v prolínání digitálních technologií do výuky a školního prostředí. Na kulatém stole diskutovali mimo jiné Bořivoj Brdička a Ondřej Neumajer.
 
Mediace do škol
Připomínáme možnost zprostředkování mediace. Projekt mediace do škol určený pro školy, které mají značku Rodiče vítáni, umožňuje kontaktovat za zvýhodněných podmínek mediátora, který vám pomůže profesionálně zvládnout konflikty, které mohou ve školním prostředí nastat. Seznam mediátorů pro všechny kraje ČR a kontaktní infomace na zprostředkovatele najdete na stránkách rodicevitani.cz.
 
Otevřená třída a Akvárium
Rádi bychom vás pozvali do prostoru EDUpoint, kde se setkávají učitelé, rodiče, studenti, děti a další zájemci o vzdělávání. V dubnu se koná Akvárium s Dominikem Dvořákem, Evou Dittrich Sanigovou a Jindřichem Kitzbergerem o rodičovských školách 7.4., Otevřená třída věnovaná matematice podle Hejného 14.4. a Debata s oponenty na téma účnovského školství 28.4. Podívejte se na fotky z minulé Otevřené třídy, věnované zapojení digitálních technologií do výuky a Peďáku +, diskusního pořadu pro studenty.
 
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)