Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zpravodaj Rodiče vítáni

Vloženo: 29. ledna 2015

Leden 2015
Sdílny: Uspořádejte ve škole akci pro rodiny a poskytneme vám hry od Albi
Všem školám v síti Rodiče vítáni nabízíme ve spolupráci se společností Albi zápůjčku společenských her pro uspořádání Sdílny, společenského odpoledne s rodiči, dětmi, jejich sourozenci i prarodiči. Neformální setkání může být skvělou příležitostí, jak podpořit vztahy mezi rodiči a školou. I děti budou určitě rády, když budou moci rodičům ukázat školu a prostředí, kde tráví velkou část svého času. Přihlašujte se do 10. února.
 
Vši ve škole o chování a nových metodách
Začala třetí série serálu Vši ve škole. Tentokrát se učitelé Iva a Vítek zaměří na pravidla chování ve školách, na smysluplnost domácích úkolů, co řekne, nebo neřekne rodiči známka v žákovské, jak je to s chválením a co nabízejí nové metody a přístupy jako je matematika podle Hejného nebo písmo Comenia script. Na Stream.cz se objeví každý čtvrtek nový díl Vší ve škole.
 
Odklady školní docházky jako nedůvěra rodičů ve školský systém?
Psycholog Václav Mertin se pro časopis ZVONÍ! vyjádřil v tom smyslu, že odklady nejsou většinově dány nepřipraveností dětí, ale nedůvěrou rodičů ve školský systém. Podle údajů Pedagogické fakulty UK je podíl rodičů, kteří žádají o odklad docházky, několikanásobně vyšší než v okolních zemích. Na téma školní zralosti a zápisů se konala debata, kterou organizoval Člověk v tísni a EDUin. Tomáš Feřtek a Lucie Kundra si myslí, že by zápisy neměly vypadat jako přijímací zkoušky.
 
Hodnocení, bezpečnost a extremismus
Mají mít prvňáčci na konci pololetí všichni jedničky, když udělají individuální pokrok, přestože ve srovnání mezi sebou dosahují jiných dovedností a znalostí? Co je všechno součástí hodnocení a je možné to vyjádřit ve známkách? Bezpečnosti ve školách a pozici rodičů se věnoval ve svém komentáři „Dobrý den, já jsem rodič“ Libor Kočí. Myslí to ministr školství s tím, že domácí vzdělávání může být líhní extremismu, vážně?
 
Školy by měly být připraveny na různé děti, realita je ale jiná
Na popud výroků prezidenta Zemana se rozhořela veřejná debata o inkluzi. Současně probíhá jednání o novele školského zákona a posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Tomuto tématu byl také věnován poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se zaměřil na to, zda má být dítě připravené na školu, nebo škola na dítě.
 
Více informací se dočtete na
EDUin, o.p.s. - Vzdělávání je i naše věc
web: 
www.eduin.cz
web: www.rodicevitani.cz
Facebook.com/RodiceVitani
 
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)