Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Dokumenty ke stažení

Provozní řády odborných učeben

Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 1. dubna 2019 v 11:56

Zápisní lístek do 1. třídy

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 20. března 2020 v 10:25

Žádost o odklad školní docházky

Vloženo: 31. října 2013

Žádost o slovní hodnocení

Vloženo: 14. října 2015

Žádost o uvolnění na vice dní

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 7. května 2019 v 12:07

Žádost o uvolnění na 1 den

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 10. září 2019 v 7:20

Žádost - přestup žáka

Vloženo: 20. března 2018

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)