Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt „NOVÁ UČEBNA - ZŠ ZBRASLAVICE“

  • Administrátor

Vloženo: 2. července 2019 v 12:42

Projekt „NOVÁ UČEBNA - ZŠ ZBRASLAVICE“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 3.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP- Vzdělávání, SC Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

 

Předmětem projektu „NOVÁ UČEBNA - ZŠ ZBRASLAVICE“ je modernizace odborné učebny přírodních věd za účelem zvyšování kvality vzdělávání žáků základní školy především v oblasti klíčových kompetencí a následně zlepšení uplatnění žáků na trhu práce. Cílem projektu je primárně zlepšování podmínek pro výuku včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání a sekundárně i aktivizace místního potenciálu prostřednictvím zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v přírodovědných oborech. Projekt také řeší bezbariérovost budovy školy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)