Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školní akce 2012/2013

26.3.2013 Velikonoce

Vloženo: 5. září 2013

Žáci naší školy slaví velikonoční svátky. Vytvořili řetězy z kraslic a ozdobili vrbu u školy. Podívejte, jak se jim to povedlo!

27.2. 2013 Recitační soutěž

Vloženo: 5. září 2013

Školní kolo recitační soutěže se konalo ve středu 27.2.2013. Nezávislé porotě, ve složení paní ředitelka Mgr. Milena Kyzourová, starosta obce Ondřej Havlovic a paní knihovnice Marcela Přenosilová, se představilo celkem 33 recitátorů, kteří byli vybráni ve třídních kolech. Rozděleni byli do čtyř kategorií: kategorie I – 1. a 2. třída;  kategorie II – 3.-5. třída; kategorie III – 6. a 7. třída; kategorie IV – 8. a 9. třída. Všichni měli své básně dobře připravené, a tak měla porota dost práce s bodováním, aby vybrala tři nejlepší recitátory v každé kategorii.

27. 9. Branné cvičení

Vloženo: 5. září 2013

Ve čtvrtek 27.9. se zúčastnili všichni žáci i učitelé branného cvičení. Po vyhlášení evakuace školy se přesunuli na určená stanoviště a pak soutěžili ve dvou nebo tříčlenných hlídkách v plnění jednotlivých disciplín. Cvičení probíhalo v krásném prostředí Pančavských lesů

31.12. Zpívání pod vánočním stromem

Vloženo: 5. září 2013

Jako každý rok zazpíval sbor dětí pod vedením učitelek p. Flekalové a Ruthové za hudebního doprovodu p. Duspivy pod vánočním stromem v Bohdanči a ve Zbraslavicích pásmo koled.

31.1. 2013 Vysvědčení

Vloženo: 5. září 2013

Žáci 2. stupně letos dostávali vysvědčení netradičně. Děti se rozdělily podle zájmu a část jela lyžovat na Monínec, část do muzea do Prahy a část zůstala ve škole.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)