Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Soutěž "O nejdelší pomlázku"

Vloženo: 16. dubna 2014

Předseda Žákovského parlamentu - Jan Červinka dnes 16.dubna
vyhodnotil soutěž"O nejdelší pomlázku".
Za pomoci paní uč.Čežíkové,paní Růžičkové a paní Dudákové
změřil všechny pomlázky a vyhlásil vítěze.
 
1. a 2. místo  - 3.třída a 7.třída
3.místo          - 1.A třída a 1.B třída
 
Chci ale pochválit všechny,protože se do soutěže zapojila celá škola.
Žáci byli odměněni díky pomoci pana starosty O.Havlovice,
kterému tímto Žákovský parlament děkuje.
paní uč.Blanka Čežíková

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)