Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Kontakt

Vloženo: 23. července 2013

Zřizovatel: 
Obec Zbraslavice
Ředitelka školy:  Mgr. Milena Kyzourová
Forma hospodařeni:   Příspěvková organizace
Adresa školy:                 Komenského 190, 285 21 Zbraslavice
IČO:                             48670804
Číslo účtu:                         0441335359/0800
Číslo účtu pro sponzory: 20036 - 441335359/0800
Telefon:  škola 327 591 134
 

školník - p. Veselý

603 952 704

  školní družina 731 411 932
  školní jídelna

725 506 481

Datová schránka pdu6dht

vedení školy

kancelář - Petra Tvrdíková, Jaroslava Toušková

školní jídelna - Miluše Škrabková

vedeni@zszbraslavice.cz

petra.tvrdikova@zszbraslavice.cz

jidelna@zszbraslavice.cz

ŠR - Ing. Jana Šindelářová sindelarova-jana@centrum.cz

SRPDŠ - Petra Johanisová

rodice@zszbraslavice.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů martina.jirikova@sms-sluzby.cz
+420 605 039 967

         Pracovní e-maily našich zaměstnanců jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@zszbraslavice.cz

Ředitelka školy: Mgr. Milena Kyzourová

milena.kyzourova@zszbraslavice.cz

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Peroutková, MBA

martina.peroutkova@zszbraslavice.cz

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Krulišová

katerina.krulisova@zszbraslavice.cz

Metodik prevence: Mgr. Bc. Aneta Zdeňková

aneta.zdenkova@zszbraslavice.cz
1. třída Mgr. Marie Vavřincová marie.vavrincova@zszbraslavice.cz
2. A  Mgr. Jana Kadlecová jana.kadlecova@zszbraslavice.cz
2. B Mgr. Vendula Tvrdíková vendula.tvrdikova@zszbraslavice.cz
3. třída Mgr. Jana Kulíková jana.kulikova@zszbraslavice.cz
4. třída Mgr. Alena Křenovská alena.krenovska@zszbraslavice.cz
5. třída Mgr. Blanka Čežíková blanka.cezikova@zszbraslavice.cz
6. třída Ing. Kristýna Kunstová kristyna.kunstova@zszbraslavice.cz
7. A Mgr. Petra Pekárková petra.pekarkova@zszbraslavice.cz
7. B Mgr. Jitka Vyhnánková jitka.vyhnankova@zszbraslavice.cz
8. A  Mgr. Miloslava Vykouřilová miloslava.vykourilova@zszbraslavice.cz
8.B  Mgr. Bc. Aneta Zdeňková aneta.zdenkova@zszbraslavice.cz
9. třída Mgr. Kateřina Birková katerina.birkova@zszbraslavice.cz

 

Učitelé bez třídnictví:

 
Mgr. Miroslava Svobodová miroslava.svobodova@zszbraslavice.cz
Mgr. Daniel Mucha daniel.mucha@zszbraslavice.cz
Ing. Josef Žára josef.zara@zszbraslavice.cz

 

Družina:

Alena Flekalová  alena.flekalova@zszbraslavice.cz
Věra Víznerová vera.viznerova@zszbraslavice.cz
   
Asistenti pedagoga:

2.B  – Eva Kordiaková

3. třída – Alena Hurtová

5. třída - Věra Víznerová

6. třída - Jana Hlaváčková

7.A  – Miluše Škrabková

8.B  – Monika Tichá

9. třída – Soňa Petrů

eva.kordiakova@zszbraslavice.cz

alena.hurtova@zszbraslavice.cz

vera.viznerova@zszbraslavice.cz

jana.hlavackova@zszbraslavice.cz

miluse.skrabkova@zszbraslavice

monika.ticha@zszbraslavice.cz

sona.petru@zszbraslavice.cz

   
   
   

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)