Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Doučovací centrum Sova v Čáslavi

Vloženo: 28. února 2017

Nabídka intenzivního doučování v Čáslavi

Tradici letního doučování neporuší Doučovací centrum SOVA ani letos - s úsměvem se pouští do 9. prázdninového studijního maratonu. S letními intenzivními kurzy jsou skvělé zkušenosti. Věnujeme se dětem od předškolního věku až po studenty vysokých škol. Registrace probíhají již nyní, protože je o kurzy velký zájem.  

Pro některé studenty může být část léta ideální dobou, kdy dohnat mezery v učení a vypořádat se tak se studijními problémy a neúspěchy. Nová látka ve škole nepřibývá, nikdo se nestresuje se známkami a písemkami. Děti mají v létě možnost „dohnat“ učivo a vyjasnit si je v klidu od základu. Do školy pak jdou s větší jistotou a s menšími obavami.

V první řadě se zaměřujeme na nápravu čtení, psaní a gramatiky českého jazyka. Studenti mohou také navštěvovat kurzy "Pevné základy anglického a německého jazyka" a "Jak efektivně studovat?".

Kurzy jsou určené dětem od první třídy (výjimečně předškolákům), u kterých se začne objevovat nějaký problém a jejichž rodiče si uvědomují, jak je důležité nenechat problém narůst. Dále jsou u nás studenti z 2. stupně ZŠ, SŠ, budoucí maturanti i vysokoškoláci. Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat, ale uvědomte si, že malé mezery v učení se řeší a hasí snadněji!!!  

Program na zvládání českého (německého i anglického) jazyka je velice podrobně sestaven. Využívají se odborné pomůcky, hry, modelína. Doučování je individuální a problém lze přesně diagnostikovat a zvládat. Zakládáme si na úzké spolupráci s rodiči a doučování probíhá jen tehdy, pokud dítě samo chce. Během prázdninových kurzů dochází studenti týden nebo dva na čtyři vyučovací hodiny denně.

Během prázdnin nejsou děti zatěžovány novou látkou ze školy, a tak se mohou plně zaměřit na doučování. Není to pro ně žádný strašák - doučování neprobíhá nikdy bez souhlasu dítěte. Učitel se po celou dobu věnuje pouze jednomu dítěti, případně dvojici, ale stále jde o individuální přístup. Proto dokážeme přesně diagnostikovat problém a řešit ho.   Jsme tu pro všechny, kteří si uvědomují, že "nálepka dys" pro život dítěte nic neřeší.  

Další podrobné informace lze získat na internetové adrese www.doucovanicaslav.cz nebo prostřednictvím e-mailu sova@doucovanicaslav.cz, případně na telefonním čísle 775 035 286.

Mgr. Martina Vrbická

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)